Vrijedna pošiljka medicinske i vatrogasne opreme iz Švicarske za DVD Gospe Vidoške

Još jedna vrijedna pošiljka vatrogasne i medicinske opreme osigurana zahvaljujući našim članovima iz Švicarske, a koju smo u zajedničkoj suradnji DVD-a “Gospe Vidoške” sa kolegama iz DVD sv. Ana Lištani i Domom zdravlja Livno organizirali i transportirali iz Švicarske za Livno.
.
Riječ je o vrijednim pošiljkama medicinske opreme koja će biti donirana Domu zdravlja Livno, te pošiljci vatrogasne opreme za potrebe naših vatrogasnih društava i koja će kao takva uvelike pomoći u još boljoj opremljenosti naših članova.
.
Ovim putem još jedno zahvaljujemo se našem članu Josipu Vukoji na inicijativi i suradnji sa Švicarskim institucijama, ravnatelju Doma zdravlja Livno na suradnji i potpori, kolegama iz DVD-a sv. Ana Listani i svim našim članovima koji su sudjelovali u organizaciji i uspješnoj realizaciji isporuke ove vrijedne pošiljke.
.