Za iduću sezonu grijanja najugroženija domaćinstva iz FBiH dobit će pomoć EU

Program pomoći EU za građane BiH u dijelu koji je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike FBiH odnosi se na pomoć energetski siromašnim domaćinstvima kao pomoć u krizi nastaloj zbog poskupljenja energenata izazvanoj globalnom društvenom krizom.

Pomoć podrazumijeva oko 64 milijuna KM koje će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 najugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

Ovaj Program utroška sredstava usaglašen je sa predstavnicima EU Delegacije u BiH i usvojen na Vladi FBiH, te predstavlja tek prvi korak u podjeli ove pomoći, stoji na stranicama Ministarstva.

Važno je istaknuti da Program utroška podrazumijeva četiri kategorije domaćinstava razvrstanih po općim uvjetima koji su baza za daljnju kategorizaciju onih najugroženijih.

Osnovni, opći uvjeti za sve četiri kategorije domaćinstava koja su prepoznata u Programu utroška sredstava su da općina u kojoj žive potpiše sporazum sa Ministarstvom, a onda i da su državljani BiH, da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, te da nijedan odrasli član domaćinstva ne smije imati samostalnu registriranu djelatnost.

Osim ovih uvjeta, svaka od kategorija treba ispunjavati posebne uvjete, naglašava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Naglašavam, ovo je pomoć za domaćinstva, ne fizička lica koja se vode na nekom od programa novčanih davanja, a posebni uvjet za prvu kategoriju u kojoj su domaćinstva u kojima živi osoba koja je korisnik stalne novčane pomoći jeste da moraju biti na spisku za isplatu iz prosinca 2022.

Druga kategorija, djeca korisnici dječjeg doplatka imaju jedan posebni uvjet, a to je da su bila na spisku za isplatu zaključno sa 31. ožujkom 2023. U ovoj kategoriji nema nepoznanica, obzirom da su djeca na dječjem doplatku zbog već ranije utvrđenog socijalnog statusa obitelji.

U trećoj kategoriji koja se odnosi na umirovljenike posebni uvjet odnosi se na ostvareno pravo na visinu mirovine do zagarantirane mirovine ostvareno u 12. mjesecu 2022., da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom, te da ni jedan odrasli član domaćinstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa, pojašnjava ministar Delić.
Četvrta kategorija su jednoroditeljske zajednice, odnosno domaćinstvo u kojem dijete ima samo jednog roditelja; drugi ili nije živ ili je nepoznat, a jedini uvjet je da živi roditelj tijekom 2022. godine nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili ako je zaposlen da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od minimalne plaće za 2022. godinu.

Ministar je posebno naglasio da će Ministarstvo učiniti sve da se pomoć podijeli pravedno i transparentno i da je to najvažniji zahtjev na kojem će Ministarstvo ustrajati, bez obzira na pritiske javnosti da se s podjelom počne što prije.

(www.jabuka.tv)