Završena druga faza arheoloških istraživanja Bistričkog grada u Livnu, ostvareni impresivni rezultati

Suradnjom Grada Livna i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, završena je druga faza prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnom spomeniku Stari grad u Livnu- Bistrički grad, sa impresivnim rezultatima.

Organizator radova je Grad Livno, a projekt je u iznosu od 18.000 KM financiran i sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta.

“Radove na terenu je predvodila voditeljica arheološkog istraživanja Marija Marić Baković, muzejska savjetnica FMGG-a, uz arheologa Filipa Ćubelu te prosječno šest do osam radnika na terenu”, navode iz Grada Livna, te ističu da je radove obilazio i gradonačelnik Darko Čondrić.

U ovoj fazi istraživanja, kako navode, uz kulu kružnog tlocrta, unutrašnjeg promjera 5,30 metara i vanjskog 8,50 metara, najviša sačuvana visina zida je oko 5,30 metara te debljina zida 1,60 metara, istražen je pomoćni utvrđeni prostor debljine zidova preko četiri metra. Na njega se veže novi kompleks zidova koji se nastavljaju i dalje od kule i u tom dijelu iskopavanje nije završeno.

Rezultati najnovijih istraživanja, pokazali su da se radi o kompleksnom utvrđenju uz odbrambenu kulu za koju se pretpostavlja da je iz doba Osmanskog carstva.

“Uz kulu su pronađeni i stariji slojevi za koje se pretpostavlja da datiraju još iz rimskog doba. Na lokalitetu su pronađeni ostatci kasnoantičke pravokutne građevine na koju se naslanjaju ostaci do sada istraženog kompleksa Efrem Kule”, navode iz Grada Livna.

Uz ostatke kasnoantičke građevine, kako su naglasili, pronađeni su i pokretni nalazi karakteristični za rimsko doba.

Istraživanje Bistričkog grada
“Nađeni nalazi su ulomci keramičkog posuđa, metalni nalazi poput noževa i igle, kao i koštani nalaz žetona za koju se pretpostavlja da je figura korištena u rimskoj društvenoj igri. Druga faza istraživanja je pokazala da se radi o puno složenijem kompleksu građevina nego se to ranije mislilo i da su potrebna dodatna arheološka istraživanja, kako bi se istražio cijeli kompleks oko Efrem Kule”,naveli su iz Grada Livna.

Cilj svih prethodnih radova istražnog karaktera je kako ističu, zaštita, obnova i prezentacija utvrde starog Bistričkog grada.

Klix.ba