Županijski sud u Livnu: Obavijest o „Tjednima sudske nagodbe“

Obavještava se stanovništvo Hercegbosanske županije da će se u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu HBŽ-a provoditi „Tjedni sudske nagodbe“.

Cilj je da se strankama ukaže na mogućnost sklapanja sudske nagodbe te da se stranke što aktivnije upute da riješe svoje predmete na ovaj način.

Period provedbe ove aktivnosti je od 15. do 26. svibnja 2023. godine.