GRAD LIVNO: Oglas o prodaji četiri stana

Grad Livno, Trg branitelja Livna 1,  prodaje četiri stana vlasništvo Grada Livna.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Zainteresirane osobe mogu razgledati stanove 31. Svibnja 2023. u vremenu od 9 do 12 sati, uz prethodnu najavu.

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. Kompletan tekst oglasa u privitku:

Oglas-o-prodaji-4-stana-u-Livnu