Interaktivna radionica programiranja u Livnu – u punom jeku!

Naši marljivi učenici su danas sudjelovali na trećem danu radionice ‘imaš Petlju’.
.
Vrijedni studenti Zdravko i Ivan su danas učenicima objašnjavali na koji način grupirati skup funkcija kako bi te funkcije izvršile određene zadatke.
.
Na najbolji mogući način su predstavili ovu kompleksnu materiju i produbili shvaćanje učenika.
Naime, izniman fokus se stavlja na interaktivnost s učenicima i na njihovo sudjelovanju u radionici.
Zbog toga se učenicima nije problem uhvatit u koštac s kompleksnim prednostima funkcija u programiranju, kao što su upotrebljivost, modularnost, jasnoća i optimizacija.
.
Učenici su u prethodna dva predavanja upoznati s varijablama i s petljama a iduća dva dana učenicima će biti objašnjeno na koji način rade mikro kontroleri, i dobit će osnovni uvod u elektrotehniku.
.
Po završetku ovih interaktivnih predavanja, učenici će dobiti priliku primijeniti svoje znanje na natjecanju koje se održava u subotu, a za one najbolje Zagrebački klub livanjskih studenata (ZKLS) je osigurao i prigodne nagrade.
.
Organizatori ovim putem pohvaljuju učenike na njihovoj angažiranosti i upornosti i s nestrpljenjem čekaju subotu kako bi vidjeli primjenu stečenog znanja.
.
Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi i ljudi stoje
Može biti slika sljedećeg: 15 ljudi, ljudi stoje i ured
Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi i tekst "KLUB"