Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu – Viši samostalni referent za proračunsko računovodstvo i likvidaturu u Službi za financije i riznicu Grada Livna- 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.

Privitak

 

Livno.ba