Livnjak izlaže fotografije u Franjevačkom muzeju i galeriji u Širokom Brijegu

Izložba fotografija Svetislava Cvetkovića ”Sam na ulici” bit će održana u četvrtak, 18. svibnja, s početkom u 19:00 sati u Franjevačkom muzeju i galeriji u Širokom Brijegu.

Cvetković će nakon izložbe, točnije u20:00 sati, održat predavanje o uličnoj fotografiji na temu ”Osnove i principi ulične fotografije”.

Izložbu fotografija i predavanje organizira Franjevački muzej i galerija Široki Brijeg u sklopu Međunarodnog dana muzeja 2023.

Žanrovsko i motivsko određenje predstavlja tek jedno načelo kojim se promišljao izbor radova za izložbu, unutar šireg područja interesa i problematike koje u svom fotografskom stvaralaštvu istražuje autor Svetislav Cvetković. Formalno, kolokvijalno i žargonski možemo govoriti o uličnoj fotografiji, jer dominantno tom području fotografske prakse pripadaju ovi radovi kako po motivu tako i po metodi rada, napisao je o izložbi doc.art.dr.sc. Mario Periša.