Livno dobija novi vrtić – Raspisan tender vrijedan 1,8 mil KM za prvu fazu radova

Sudeći po najnovijem tenderu koji je objavio Grad Livno, od iduće godine će u ovom gradu biti više mjesta za dnevni boravak najmlađih sugrađana.

Naime, Grad Livno je objavio tender za izgradnju dječjeg vrtića – prvu fazu radova, za šta će, prema procjenama, biti utrošeno 1,8 mil KM, bez PDV-a.

Kako se navodi u dokumentaciji, ovaj objekat će se graditi u Ulici Stjepana II Kotromanića 6, a rok za završetak radova je minimalno 180, a maksimalno 210 radnih dana.

Među brojnim uvjetima za ponuđače, koji se, zajedno sa svim specifikacijama radova mogu vidjeti, jeste i taj da zainteresirani ponuđači treba da imaju uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ili više ugovora koji pokrivaju iznos procijenjene vrijednosti predmetne nabavke (1,8 mil KM), u posljednje 3 godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja.

Postupak nije podijeljen na lotove, niti je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Kriterijum za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, sa potpkriterijumima: cijena (80%), garancija (10%) i rok isporuke (10%). Inače, u dokumentaciji je naveden i minimalni garantni rok u trajanju od 5 godina, a maksimalni je 10 godina.

Prijave se mogu podnijeti do 11. jula u 10:00 h, a istog dana, u 12:00 h, biće održano javno otvaranje ponuda.

D. S. G.

EKapija