Livno i Tomislavgrad spadaju u nerazvijene gradove-općine, a Hercegbosanska je najnerazvijenija županija u FBiH

U FBiH je jako izražen disparitet u razvijenosti županija, općina i gradova. To je posebno vidljivo u dokumentu “Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH” Federalnog zavoda za planiranje razvoja.

Lista gradova i općina

Prema podacima iz dokumenta, tri općine u Hercegovini spadaju u kategoriju visokorazvijenih jedinica lokalne samouprave (JLS), a riječ je o gradovima Mostaru i Širokom Brijegu te općini Čitluk.

Prvu skupinu po indeksu razvijenosti čine Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad i Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća.

Drugu skupinu čine većinom JLS koji su glavni gradovi županija, tj. gradovi Tuzla, Mostar, Široki Brijeg, Goražde, Bihać i Zenica.

Prema razini razvijenosti Federacije BiH po JLS-u u 5. skupinu (izrazito nerazvijene općine) spadaju: Ravno, Vareš, Ključ, Bužim, Drvar, Glamoč, Čelić, Pale, Sapna, Bos. Grahovo. – stoji u navedenom dokumentu.

U 4. skupinu (nerazvijene općine) spadaju: Grad Livno, Fojnica, Olovo, Zavidovići, Foča, Kalesija Stolac, Bos. Krupa, Cazin, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor, Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bos. Petrovac.

U 3. skupinu spadaju: Grude, Vitez, Visoko, Banovići, Kreševo, Gračanica, Posušje, Neum, Kiseljak, Kakanj, Živinice, Lukavac, Jablanica, Kupres, Travnik, Gradačac, Ljubuški, Konjic, Novi Travnik, Čapljina, Žepče, Bugojno, Maglaj, Donji Vakuf, Busovača, Orašje, Breza i Jajce.

Na rang-ljestvici županija u 2021. u odnosu na 2020. zabilježeno je da su BPŽ i HNŽ zamijenili mjesta. BPŽ je napredovao za jedno mjesto i sada je na trećem, dok je HNŽ pao za jedno i sada je na četvrtom mjestu.

ZDŽ i Tuzlanska županija također su zamijenili mjesta, pa je sada ZDŽ na petom, TŽ na šestom mjestu.

Najnerazvijenija je Hercegbosanska županija.

 

Grude-online.com