Mještani osam livanjskih sela i zaseoka uložili prigovor na javnoj raspravi u Sarajevu

Javnu raspravu je pokrenulo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a tema je bila prethodna procjena utjecaja na okoliš vjetroelektrane Orlovača kod Livna.

Dvjestotinjak mještana sela koja se nalaze uz koncesijsko polje tvrtke HB Wind d.o.o. Livno supotpisali su prigovore na spomenutu studiju i obrazložili desetak točaka za koje smatraju da izravno utječu na njihov okoliš.

Prigovori na javnu raspravu su upućeni prije tri mjeseca.

Federalno ministarstvo još nije odgovorilo na prigovore mještana. U telefonskom razgovoru iz Ministarstva su najavili da će službeni odgovor poslati uskoro.

Mještani ističu da nisu protiv projekata koji će donijeti ulaganja u livanjski kraj, ali ističu da ti projekti ne smiju ugroziti njihovu imovinu i egzistenciju.

Jedan od prigovora koji su naveli je blizina planiranih vjetroagregata selima Drinova međa, Vidoši, Dobro, Dola, Megdan i Potkraj.

Kao primjer navode da je jedan vjetroagregat planiran izravno među kućama u naselju Džebe.

Ako ne dobiju neke odgovore uskoro, najavljuju da će svoje argumente iznositi javno i pokrenuti aktivnosti prema Gradu Livnu i Županiji koja je koncesiju na ovaj prostor izdala prije više od 15 godina (?!).

HBZ vijesti