MOŽE LI MINIRANJE ZA TEMELJE VJETROELEKTRANA UGROZITI IZVOR STURBE?

Livanjski mještani izražavaju zabrinutost zbog potencijalnog ugrožavanja izvora Sturbe, koji se koristi za opskrbu vodom njihovih sela, kao rezultat miniranja za temelje planirane vjetroelektrane “HB wind”. Unatoč slanju argumentiranih prigovora s više od 200 potpisa, još uvijek nisu dobili odgovore od odgovornih institucija.

Prigovori se temelje na činjenici da se izvorište Sturbe nalazi u blizini područja na kojem se planira miniranje za duboke temelje vjetroelektrana.

Mještani su prikupili fotografije koje jasno označavaju položaj izvora Sturbe (plava točka) i predložene lokacije iskopa za temelje (crvena točka). Uz to, prikazat će i dokazane podzemne tokove koji hrane izvor Sturbe putem slike koja je javno dostupna na internetu.

MOŽE LI MINIRANJE ZA TEMELJE VJETROELEKTRANA UGROZITI IZVOR STURBE?MOŽE LI MINIRANJE ZA TEMELJE VJETROELEKTRANA UGROZITI IZVOR STURBE?

Stjenovito tlo na tom području zahtijeva miniranje kako bi se iskopali duboki temelji za vjetroelektrane. Mještani naglašavaju da je gotovo nemoguće izbjeći miniranje. U videu koji su dostavili, može se vidjeti primjer miniranja za temelje vjetroagregata, koji ilustrira način na koji se takvi radovi obavljaju (https://youtu.be/INPQsffANqU).

Mještani su posebno zabrinuti zbog mogućeg ispuštanja ulja iz teških strojeva koji će se koristiti za iskope iznad izvora Sturbe. Budući da Federalno ministarstvo nije odgovorilo na njihove prigovore, mještani postavljaju pitanje svim nivoima vlasti uključujući Grad Livno koji je nedavno ovo područje ucrtao u katastar lokacija za kopanje temelja vjetroelektrana.

Traže odgovore na pitanje jesu li analizirali utjecaj miniranja i potencijalnog ispuštanja ulja na izvor Sturbe.

Mještani zahtijevaju da se javno objavi dokument koji dokazuje da izvor Sturbe neće biti ugrožen. S obzirom da su vlasti ucrtale vjetropark u katastar i prostorne planove prije nego što je dobivena okolišna dozvola, traže da se dokaže da su vodili računa o zaštiti izvora.

Izvor Sturbe je vitalan izvor vode za ne samo mještane Livanjskih sela, već i za sela nizvodno. Zbog toga se mještani nadaju da će njihovi prigovori biti uzeti u obzir i da će se poduzeti potrebne mjere kako bi se zaštitio ovaj važan izvor vode.

Još uvijek nije jasno kako će se nadležne institucije odnositi prema ovim prigovorima i hoće li javno objaviti dokumente koji će umiriti zabrinutost mještana.

Situacija zahtijeva pažljivo proučavanje i donošenje odgovarajućih mjera kako bi se osiguralo da se izvor Sturbe ne ugrozi i da vodoopskrba sela ostane stabilna. HBZvijesti

Poslovno trgovački centar Metropolis Livno