Općinski sud u Livnu objavio Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišnih knjiga

Nastojeći informirati što veći broj fizičkih i pravnih osoba o aktivnostima koje se provode u okviru Dodatnog financiranja za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, Općinski sud u Livnu objavio je Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kongora, Lipa I, Oplećani i Rašćani s područja Općine Tomislavgrad.

Navedeni Oglas je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Livnu te je, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH, objavljen u: – u Večernjem listu: 16.02.2023. godine, –

u Dnevnom avazu: 16.02.2023. godine, –
u Službenim novinama FBiH: 22.02.2023. godine (broj:13). –
u Službenom glasniku BiH: 24.02.2023. godine (broj:12),

Pored propisanih načina objava, u organizaciji Dodatnog financiranja za Projekt registracije nekretnina, na web portalima www.fgu.com.ba i www.tomislavnews.com objavljen je Poziv građanima da prijave svoje nekretnine, a isti se kroz radijska priopćenja objavljuje i na radio stanicama BH Radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS, Radio Stari Grad i na lokalnoj radio postaji Radio Tomislavgrad.

Navode kako su svi raspoloživi podaci o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina i u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi dostupni i na internetu te pozivamo sve vlasnike i suvlasnike da posjete web stranice www.katastar.ba/pregled i www.e-grunt.ba i izvrše informativni uvid u stanje svojih nekretnina.

Skrećemo pažnju da su za rješavanje svih predmeta, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, nadležne Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, te ured za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Livnu, odjeljenje suda u Tomislavgradu.

Navode, s vi upisi u zemljišne knjige za navedene katastarske općine se provode bez naplate sudskih taksi.

Bljesak.info