POSKUPILE SVE CRKVENE PRISTOJBE: Misa 30 KM, vjenčanje 150, sprovod 100, rastava 25…

U sladu s odlukom članova Biskupske konferencije BiH sa zasjedanja održanog 6. i 7.11. 2023. u Sarajevu, odredbe o novim pristojbama stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Donosimo novi cjenik crkvenih pristojbi u BiH:

Liturgijske pristojbe

Misna nakana – 30 KM

Gregorijanske mise (trideset misa) – 1 000 KM

Vjenčanje – 150 KM (od toga Ordinarijatu 50 KM)

Sprovod – 100 KM

Opijelo – 3 KM

Cedulja za krizmu – 60 KM (od toga djelitelju sakramenta potvrde 30 KM)

Župne uredske pristojbe

Izvadci iz matičnih knjiga – 15 KM + 5 KM biljega

Obiteljski list – 15 KM + 5 KM biljega

Otpusnica za vjenčanje – 15 KM + 5 KM biljega

Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe – 15 KM + 5 KM biljega

Potvrdnica i posvjedočenje – 5 KM (nije potreban biljeg)

Svaka molba upućena Ordinarijatu – 5 KM biljega

Vizitacijske pristojbe

Vizitacija – dekanska – 100 KM + putni troškovi

– kanonska – 200 KM + putni troškovi

Pristojbe Ordinarijata

Oprosti, dopuštenja i sl. – 20 KM + 5 KM biljega

Naknadni upis u matične knjige – 20 KM + 5 KM biljega

Administrativno proglašenje mrtvim – 20 KM + 5 KM biljega

Ukrjepljenje ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega

Dopuštenje mješovite ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega

Oprost od zapreke različitosti vjere – 20 KM + 5 KM biljega

Celebret – 30 KM (nije potreban biljeg)

Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice – 20 KM + 5 KM biljega

Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze – 20 KM + 5 KM biljega

Preporuka slaviti mise bez naknade

Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći ili sprovoda zbog toga što ne mogu platiti pristojbu“, stoji u objavi BK-a BiH koja je, inače, izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su ih dužni nabavljati u Ordinarijatu.

„Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda biljeguju. Nije dopušteno napisati ‘taksa naplaćena u gotovu‘, a siromašnoj stranci može se dati i upisati ‘gratis’“, istaknuli su iz BK-a BiH.

Također su pripomenuli da Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat, prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod uvjetom da je sve obavljeno prema propisima.

„S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na vidnome mjestu u župnom uredu“, poručili su iz BK-a BiH.

Hercegovina.info