POZIVNICA / ‘Pravo na pravdu’ u Livnu: Kako pravosuđe reagira na prijave za zlouporabe koncesija

Poštovana/i,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas da sudjelujete na događaju Pravo na pravdu“ u Livnu: Kako pravosuđe reagira na prijave za zlouporabe koncesija koji organizira Europska unija u BiH, 20. srpnja 2023. od 11:00 sati u Livnu (Sala BZK Preporod).

Predstavnici pravosudnih institucija, civilnog društva, medija, kao i drugi građani, imat će priliku razgovarati sa stručnjacima iz oblasti vladavine prava i govoriti o transparentnosti rada pravosuđa, procesuiranju slučajeva korupcije, kao i korupciji u obrazovanju i trgovini diplomama, i drugim temama o radu pravosuđa i povjerenju građana u pravosudni sistem.

Europska unija u BiH je posvećena podršci unapređenja vladavine prava kao jedne od ključnih oblasti u napretku zemlje na putu ka članstvu u EU.

Nakon javnih debata „Pravo na pravdu“ organiziranih u proteklih nekoliko godina u Sarajevu, Ured EU u BiH u narednom periodu organizira niz tematskih događaja na temu vladine prava u osam lokalnih zajednica u BiH.

Cilj ovih događaja je čuti glasove građana, izazove s kojima se suočavaju, ali i omogućiti diskusiju s predstavnicima pravosuđa koji će predstaviti i dobre prakse i govoriti o svom radu.

U nastavku je Dnevni red s više informacija:

DNEVNI RED
 
11:00 – 11:20 Pozdrav moderatora 

 Uvodni govor:

Alfredo Strippoli, šef Odjela z avladavinu prava u Europskoj uniji u BiH

 Uvodna izlaganja:

Ivana Korajlić, izvršna direktorica, TI BiH i

Denis Džidić, direktor, BIRN BiH

11:20 – 12:20 Transparentnos trada pravosudnih institucija:

Moderatorica: Ivana Korajlić  

Mladen Stojanović, zamjenik Glavnog tužitelja, Kantonalno tužilaštvo HBŽ

Martina Baković, predsjednica Kaznenog odjeljenja Općinskog suda u Livnu

Ivica Brešić, aktivista neformalne grupe građana “Zaštitimo izvore Mendeka”

12:20 – 12:45 Rad u skupinama
12:45 – 13:00 Prezentacija rada skupina (komentarimoderatora)
13:00 – 13:45 Diskusija

Moderator Denis Džidić

13:45 – 14:00 Zaključci moderatora

Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite do 19.7.2023. godine na e-mail ena.krkalic@boram.ba (ili putem telefona, na broj +387 33 725 835, 837).

Srdačno,

Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Ivana Krstanović, projektna koordinatorica

e-mail: ivana.krstanovic@gmail.com

mob: 062/912-774