Predstavnici stranaka u Livnu gledaju u Mostar

Hercegovačko-neretvanska i Hercegbosanska županija najduže čekaju implementaciju izbornih rezultata općih izbora u BiH 2020.

Dugo se vodila rasprava o tome mogu li dva HDZ-a činiti vlast zajedno ili će neko od njih, bilo da je riječ o Mostaru ili Livnu, ostati u opoziciji.

U Mostaru još postoji mogućnost da vlast bude precrtana sa federalnog nivoa.

Međutim, HDZ-u BiH, kojem je dato da vodi pregovore, odgovaralo bi da u vlast uvede i HDZ 1990 zajedno sa pobjednicima izbora u HBŽ-u – Hrvatskim nacionalnim pomakom, koji bi ih vratio u vlast Hercegbosanske županije.

Kako nikakav progres nije ostvaren, pregovore ubuduće predvodi HDZ 1990, kao medijator između stranaka koje bi trebale da zažive kroz hrvatsko nacionalno jedinstvo.

Predsjedavajući Skupštine HBŽ-a Jozo Ćosić (HDZ 90) ranije nam je kazao da u njegovoj županiji čekaju da vide kako će se složiti stvari u Mostaru, međutim, jučer ističe da napretka nema.

– Nije još ništa dogovoreno. Također, ne vrijedi više da mi njih čekamo, ne, nego čisto osmatramo što se događa u Mostaru. Eto, uskoro će HDZ 1990 biti domaćin pregovora, pa ćemo vidjeti tko će nam se odazvati, kazao nam je Ćosić.

Optimizma za uspjeh u ovim pregovorima u Hercegovini nema.

Oslobođenje.ba