Stipe Čelan: (Ne)Kvaliteta meda u Livnu

U svrhu zaštite proizvođača i potrošača meda provedeno je istraživanje i ispitivanje pod nazivom „Kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine“, a odnosi se na kvalitetu meda na takozvanom sivom tržištu (prodajna mjesta na tržnicama i uz prometnice), odnosno mjestima na kojima se ne provodi zadovoljavajući nadzor nad prometom i kvalitetom proizvoda, a često su i sami proizvodi bez deklaracije, upitnog porijekla i slijedivosti, te preprodavači nesmetano na istim vrše prodaju.

Ljudi su često skloni kupnji meda upravo na takvim mjestima zbog prilično niskih cijena. Med je inače namirnica sa dokazanim blagotvornim učinkom na zdravlje čovjeka, a najviše se konzumira u zimskom periodu u vremenu prehlade i gripe.

Međutim veliki problem predstavlja patvoreni med.

Kod patvorenog meda problem predstavljaju velike koncentracije HMF-a (hidroksimetilfurfurol), koje prema provedenim istraživanjima imaju dokazano negativno djelovanje na ljudsko zdravlje, djeluju citotoksično na sluznice, kožu i gornje dišne putove, a pretpostavlja se da HMF ima mutagen i kancerogen učinak, a ljudi takav med nažalost uzimaju u ljekovite svrhe.

Dio uzoraka prikupljen je i na gradskoj tržnici Livno, od preprodavača meda, te na prodajnim mjestima na pravcu Livno-Kupres (točnije u mjestu Malovan).

Prilikom uzorkovanja većina trgovaca tvrdila je da prodaju domaći med, ali nisu htjeli navesti točne  podatke vezane za proizvod i pčelare od kojih isti nabavljaju.

Sva ispitivanja prikupljenih uzoraka provedena su prema Pravilniku o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda „Službeni glasnik BiH 37/09“ a dobiveni rezultati ispitivanja uspoređeni su sa maksimalno dopuštenim vrijednostima propisanim Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima „Službeni glasnik BiH 37/09“.

Provedenim ispitivanjem je utvrđeno kako su se vrijednosti HMF-a kretale u rasponu od 38 do 552,96 mg/kg.

Rezultati pokazuju da je 83,34 % ispitanih uzoraka imalo utvrđenu vrijednost HMF-a od 364,8 do 552,96 mg/kg dok maksimalno dopuštena vrijednost navedenog parametra propisana Pravilnikom ne smije prelaziti vrijednost veću od 40 mg/kg.

Neovisno o istraživanjima vezanim za štetno ili ne štetno djelovanje HMF-a na zdravlje čovjeka, med sa ovakvim vrijednostima jednostavno nije sukladan vrijednostima propisanim Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima, te je nedopustivo da se nalazi u slobodnoj prodaji na tržištu.

Također su ispitani i ostali parametri kvaliteta meda koji su ukazali na lošiju kvalitetu i loš nutritivni sastav prikupljenih uzoraka meda.

Istraživanje je provedeno od strane S. Čelana, A. Krišto i M. Proleta.

Dobiveni rezultati istraživanja koji su se odnosili na područje HBŽ-a predočeni su udrugama pčelara Li-Vrisak i duvanjski Vrisak koji su navedeno istraživanje podržali u cilju zaštite kako potrošača tako i domaćih registriranih pčelara.

Stipe Čelan