Kontroverze oko Vjetroparka u Livnu: Izvor Sturbe nije bitan za vodosnabdijevanje, tvrdi tvrtka

U Livnu, kontroverze oko izgradnje vjetroparka su na vrhuncu, s građanima zabrinutim zbog potencijalnih posljedica na izvor Sturbe, koji je izazvao kontroverzne reakcije između investitora i lokalnih zajednica.

Građani tvrde da su njihove zabrinutosti godinama ignorirane, a tek nakon što su se pozvali na pravo pristupa informacijama, stigao je odgovor Federalnog ministarstva Okoliša koji nije dao jasne odgovore na njihove prigovore.

U odgovoru, Federalno ministarstvo Okoliša je prenijelo odgovore tvrtke “ZGI”. Međutim, građani su istaknuli da je odgovor tvrtke nedostatan i ne donosi jasan stav o važnosti izvora Sturbe kao vodocrpilišta.

Iz odgovora tvrtke proizlazi da izvor Sturbe nije bitan za vodosnabdijevanje te da, prema njihovoj procjeni, nema značajnog rizika za ugrožavanje izvora uslijed izgradnje vjetroparka.

Međutim, građani izražavaju sumnju u vjerodostojnost te tvrdnje i navode da su procjene utjecaja na okoliš, koje su podnijete za projekt, bile površne i ne obuhvaćaju sve relevantne aspekte. Stoga traže stručnu procjenu utjecaja izgradnje vjetroparka na izvor Sturbe od nadležnih.

U međuvremenu, tvrtka “J.P. Komunalno d.o.o. Livno”, koja je odgovorna za vodoopskrbu na području grada Livna, iznosi drugačije informacije.

Prema njihovim službenim podatcima, glavni izvor vodoopskrbe za grad Livno je izvor Mali Duman, odnosno izvor rijeke Bistrice, a ne izvor rijeke Sturbe, kako su građani tvrdili u svojim prigovorima.

Također, tvrtka je naglasila da na lokalnim vodocrpilištima ne vrše kontrolu kvalitete vode, što dodatno izaziva zabrinutost građana.

Ipak, navode da se vjetroagregati, koji su planirani u vjetroparku, redovito održavaju te da se izmjena ulja i maziva vrši prema potrebi i u slučaju kvara, što se rijetko događa, otprilike jednom u 10 godina.

Također, tvrde da su zaštitne mjere opisane u zahtjevu i uključuju uobičajene i općeprihvaćene mjere zaštite i sprječavanja izlijevanja ulja i maziva.

Sukob između tvrtke i građana se nastavlja, a javnost čeka na službenu stručnu procjenu utjecaja izgradnje vjetroparka na izvor Sturbe kako bi se dobile jasnije informacije o potencijalnim rizicima i utjecajima na okoliš i vodoopskrbu.

S obzirom na važnost očuvanja prirodnih resursa, ovaj slučaj privlači pažnju javnosti te će daljnji razvoj situacije biti pažljivo praćen od strane svih zainteresiranih strana.

HBZvijesti