VIDEO / U LIVNU ODRŽAN SAJAM “23. DANI KRALJICE KATARINE”

Preko Jajca pa do Livna održavaju se 23. Dani kraljice Katarine. Sajamska aktivnost prikazana je kroz druženje u PC Forum.

Idejna forma Kraljice Katarine inspirirala je mnoge umjetnike preko pjesama i slika zaživjela je i u sadašnjem vremenu. Više u prilogu:

PRO TV