Umirovljenici u FBiH koji su ostvarili starosnu mirovinu, sada imaju pravo zasnivati radni odnos

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su dopune Zakona o mirovinskom  i invalidskom osiguranju (PIO) kojima je brisan član Zakona, u skladu s Presudom Ustavnog suda Federacije BiH.

Član Zakona o MIO, koji je predviđao obustavu isplate mirovine korisnicima koji steknu status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev izuzetaka je izbrisan.

Time se omogućava korisnicima mirovine u Federaciji BiH da istovremeno ostvaruju pravo na starosnu mirovinu i zasnivaju radni odnos, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na punu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

U skladu s tim, izvršena je i dopuna člana Zakona o MIO. Prema ovoj dopuni, isplata mirovine se obustavlja u slučaju kada osoba koja ostvaruje obiteljsku ili invalidsku mirovinu zasnuje radni odnos.

Razlog za ovu obustavu leži u činjenici da pravo na invalidsku mirovinustiče osiguranik kod kojeg je utvrđena I kategorija invalidnosti, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti.

Zakon o MIO propisuje da potpuni gubitak radne sposobnosti (I kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik nije sposoban za rad na svom radnom mjestu, niti se može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

Omogućavanje korisniku invalidske mirovine da stiče status osiguranika u obaveznom osiguranju bilo bi u suprotnosti s ovim principom, te bi stvorilo prostor za zloupotrebe i dovelo do povećanja udjela invalidskih mirovina u mirovinskom sistemu Federacije BiH.

Slični razlozi dovode do obustave isplate obiteljske mirovine u slučaju zasnivanja radnog odnosa. Obiteljska mirovina je izvedeno pravo koje služi kao zaštita članova obitelji  umrlog korisnika mirovine, ali samo ukoliko oni nisu u obaveznom osiguranju i ne ostvaruju prihode po osnovu radnog odnosa.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona o MIO, štitimo temeljne principe na kojima je postavljen mirovinski i invalidski sistem osiguranja u Federaciji BiH, te ispunjavamo obavezu shodno presudi Ustavnog suda, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.