VIDEO: Za kriminalnu aferu iz Livna čulo se do Amerike

Više od 80 građana izbrisano je iz vlasništva svojih parcela kako bi se gradio vjetropark Ivovik kod Livna.

Vlada Hercegbosanske županije je dala koncesiju kineskoj kompaniji.

Osim što neće doprinijeti boljoj kvaliteti života, vjetroelektrana će narušiti turistički potencijal Livna, smatraju mještani.

Glas Amerike

V I D E O