Vlada FBiH izdvojila pola milijuna KM za rekonstrukciju Tomislavgradske obilaznice

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila tri programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima”, utvrđenih u proračunu FBiH za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM.

Četiri i pol milijuna maraka namijenjena su za brzu cestu Sarajevo – Tuzla, izrada glavnog projekta i eksproprijacija, na ovoj brzoj cesti, poddionica Vitalj – Gojakovići.

Dva milijuna maraka bit će izdvojena za sufinanciranje izgradnje XII transverzale, spoj od Stupske petlje do Aerodroma Sarajevo, te 500.000 KM za rekonstrukciju dijela Tomislavgradske obilaznice.

Sredstva su namijenjena za projektiranje, eksproprijaciju, radove i nadzor, a prenosit će se u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim uslugama.

načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

JP Ceste Federacije BiH obavezne su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo financija.

Za provođenje ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, objavila je Vlada Federacije.