Vlada HBŽ dodjeljuje 735.000 KM za pomoć braniteljskoj populaciji

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ na Program utroška sredstava kapitalnih potpora za 2023. godinu u iznosu od 235.000,00 KM.

Svrha navedenog Programa je pomoć braniteljskoj populaciji u rješavanju stambenih pitanja, temeljem Pravilnika o stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Također je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ na Program utroška sredstava tekućih prijenosa za 2023. godinu u iznosu od 300.000,00 KM za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, obitelji poginulih branitelja i za razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji.

Sredstva su namijenjena za: ostvarenje zdravstvene zaštite korisnika, banjsko i klimatsko liječenje, nabavku ortopedskih pomagala, jednokratne novčane pomoći po zahtjevima korisnika, naknade troškova sahrane, školovanje djece pripadnika braniteljske populacije te potpore braniteljskim udrugama.

Vlada je dala suglasnost i na Program utroška sredstava u iznosu od 200.000,00 KM, u svrhu ostvarivanja prava na egzistencijalnu novčanu naknadu razvojačenim braniteljima koji su nezaposleni i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. (Vlada HBŽ)