Vlada HBŽ: Javni natječaj za dodjelu stipendija

Ministarstvo  znanosti, prosvjete,  kulture i športa Hercegbosanske županije danas je objavilo:

Javni natječaj za dodjelu stipendija  OVDJE

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC:

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA AKADEMSKU 2022./2023. GODINU

  1. PODACI O STUDENTU (popunjava student)

1.1. Ime, ime oca, prezime ______________________________

1.2 . JMBG 

1.3. Spol                                                              M                     Ž           (zaokružiti)

 

1.4. Mjesto rođenja (mjesto, općina,država) ___________________________

1.5. Državljanstvo_____________________________________________

1.6. Adresa prebivališta _________________________________________

1.7. Kontaktni telefon ili mobitel __________________________________

1.8. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi i da nisam zaposlen (a)                               DA                                NE                 (zaokružiti)

  1. PODACI O STUDIJU (popunjava student)

2.1. Naziv i sjedište javnog Sveučilišta _____________________________________

2.2. Naziv fakulteta, akademije, škole……__________________________________

2.3. Smjer ________________________________________________________

2.4. Akademska godina prvog upisa ___________________________

2.5. Student je do sada ponavljao godinu                   DA                     NE            (zaokružiti)

2.6. Godina studija koju pohađa                                        1       2       3       4       5       6    (zaokružiti)

2.7. Ukupno trajanje upisanog studija (u godinama)    1       2       3       4       5       6    (zaokružiti)

2.8. Kategorija za koju se kandidat prijavljuje   __________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću:                                                                                                                                                                                                                                                                                      _______________________________

Napomene:                                                                                  (potpis studenta)

Podatke upisivati osobno čitko velikim tiskanim slovima