Za pola godine potrošili milijun KM, a nisu u stanju da poprave mamograf koji je u kvaru već dvije godine

Vlada Hercegbosanske županije je usvojila drugo kvartalno izvješće o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja te namjenskom utrošku sredstava u Županijskoj bolnici “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu.

Ova kvartalna izvješća Vladi, kao izvršnom tijelu vlasti koje je odobrilo Program financijske konsolidacije, podnosi Upravno vijeće livanjske bolnice.

Drugo kvartalno izvješće obuhvaća period od prvi srpnja 2022.  do kraja 2022. godine, za koji je prikazana realizacija utroška sredstava u iznosu od 1.000.000 (milijun) KM.

Vlada HBŽ

https://relax-portal.info/dijagnoza-karcinoma-bila-mi-je-sok-ali-krenula-sam-u-borbu/