Ministarstvo pravosuđa i uprave HBŽ organiziralo obuku za javne nabavke

Radi usvajanja neophodnih znanja u cilju provođenja zakonitih i transparentnih postupaka javnih nabavki, Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije organiziralo je trodnevnu obuku za javne nabavke za potrebe Ministarstva i nižih potrošačkih jedinica (Općinski sud Livno, Županijski sud Livno, Županijsko tužiteljstvo HBŽ, Županijsko javno pravobraniteljstvo i Županijski zavod za pružanje pravne pomoći).

Obuka je održana od 22.03. do 24.03.2023. godine u konferencijskoj sali hotela „Novitas“ u Livnu, a sastojala se od pravnog dijela i dijela koji se odnosi na korištenje portala E-nabavke.

Pravni dio je bio podijeljen u osam modula, a njegov cilj je bio usvajanje osnovnih znanja i vještina u primjeni važećih propisa kojima su regulirane javne nabavke u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na posljednje Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/2014 i 59/2022).

Obuku iz normativnog dijela održao je Dražen Vidaković, diplomirani pravnik i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH.

Obuka iz rukovanja aplikacijom e-nabavke sastojala se od usvajanja praktičnih vještina za rad u ovoj aplikaciji, koja je službena aplikacija Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, a održao je diplomirani inženjer elektrotehnike i jedan od kreatora ove aplikacije Dario Kihli.

Obuku je moderirala Katarina Bekavac – stručni suradnik za studijsko-analitičke poslove Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ