U ovim zemljama građani BiH imaju pravo na besplatno liječenje

Korištenje zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu se može realizirati uz potvrde predviđene za tu namjenu, a u skladu sa potpisanim konvencijama.

Kalendarski je stiglo ljeto, a sezona godišnjih odmora u Bosni i Hercegovini i regiji odavno je počela. Građani su uvijek na oprezu kada se radi o pripremama za put, kako zbog prikupljanja potrebne dokumentacije tako i zbog stvari koje mogu prenijeti preko granice.

Ali, što je sa zdravstvenim osiguranjem i jeste li znali da, u ovisnosti gdje putujete, Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) pokriva sve troškove ako vam je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje?

U slučaju nužde, ili da niste u potpunosti sigurni kako ostvariti to pravo, evo što to građani moraju učiniti kada je u pitanju njihovo zdravstveno osiguranje prije polaska na put.

Na upit, iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Sarajevske županije, kazali su kako građani sve zahtjeve za putno osiguranje mogu podnijeti u navedenom zavodu, te kako ostvariti ta prava u slučaju putovanja u inozemstvo, piše Vitez.info.

Pravo na putno osiguranje

“Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 31/02), regulirani su uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika u inozemstvu.

Zahtjeve za izdavanje obrasca za putno osiguranje, osiguranici mogu podnijeti u Poslovnicama ZZOSŽ.

Uz zahtjev koji se uzima u Poslovnicama ZZO SŽ potrebno je priložiti potvrdu o ocjeni zdravstvenog stanja iz medicinske ustanove gdje se vodi zdravstveni karton, te dopunsku medicinsku dokumentaciju (samo u slučaju kroničnih oboljenja).

Pravo na putno osiguranje moguće je ostvariti do 30 dana u kalendarskoj godini”, naveli su iz zavoda.

Zemlje u kojima važi osiguranje

Zemlje sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja SŽ ima sporazum su: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Njemačka, Austrija, Turska, Italija, Makedonija, Nizozemska, Belgija, Mađarska, Luksemburg i Češka Republika.

Korištenje zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu se može realizirati uz potvrde predviđene za tu namjenu, a u skladu sa potpisanim konvencijama.

Zdravstvena legitimacija se koristi na području županije u kojem je osiguranik prijavljen kod nadležnog zavoda za zdravstveno osiguranje i istu nije moguće koristiti u inozemstvu.

Pitanje u vezi potpisivanja sporazuma o zdravstvenom osiguranju bi trebalo uputiti prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH s obzirom na to da je pregovaranje i potpisivanje kovencija u njihovoj nadležnosti”, kazali su iz zavoda.

Kako ostvariti pravo na refundaciju

“Osiguranici uz izdati obrazac ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje bez plaćanja troškova.

Ako se ipak dogodi da osiguranik plati troškove, a prethodno je izdan obrazac, ostvaruje pravo na refundaciju punih troškova pod uvjetom da se radilo o hitnom medicinskom zbirnjavanju”, zaključuju iz zavoda.

Je li netko zdravstveno osiguran ili ne, dokazuje se izdanom zdravstvenom legitimacijom nadležnog županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena legitimacija mora biti ovjerena u županijskom zavodu za svaki mjesec u kojem se koristi zdravstvena zaštita.

Kako postati osiguranik i koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja?

Obvezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97 i 7/02) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

Osiguranik se postaje:

po osnovu rada (u poduzećima, ustanovama, kod pravne ili fizičke osobe, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici),
korisnici mirovina,
nezaposlene osobe pod uvjetima iz Zakona,
osobe kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
osoba koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe su članovi obitelji osiguranika i to:

supružnik (bračni i izvanbračni saglasno propisima o braku i obitelji),
djeca (rođena u braku, izvan braka, usvojena ili pastorčad ( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.
Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa su utvrđeni članom 86. Zakona i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za SŽ (“Službene novine SŽ”, broj:11/00).

Navedenom Odlukom, regulirano je pravo na zdravstveno osiguranje kao i obveznik obračuna i uplate doprinosa i nekih kategorija lica koje Zakon nije predvidio. Tako, npr. ako se radi o osobama starijim od 65 godina koji nisu osigurani ni po kojoj drugoj osnovi, svojstvo osiguranika se stječe putem nadležog organa općine,
ako se radi o učenicima odnosno studentima koji nisu osigurani ni po kojoj drugoj osnovi, svojstvo osiguranika se stječe putem Ministarstva obrazovanja županije, i dr.

Večernji.ba